Lameiras Olvera, J. (2014). Pensando en tres modelos de comunicación cultural. Alteridades, (6), 109–111. Recuperado a partir de https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/619